Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Tổng Hợp – Hướng Dẫn Tân Thủ

16-08-16 12:08:32

Hướng dẫn tân thủ mới gia nhập game và đã tham gia game trong thời gian lâu với bài hướng dẫn này sẽ giúp quý nhân sĩ có thêm kinh nghiệm trên con đường hành tẩu giang hồ.

Hướng dẫn tân thủ mới gia nhập

 • Khi tạo nhân vật thành công nhận quà hỗ trợ tân thủ tại túi quà hỗ trợ tân thủ và tiếp theo nhận VIP CODE tại NPC Kim Quang Đỉnh (Phượng Tường 220/220).
 • Nhập phái : mua Vô Hạn Truyền Tống Phù tại Kì Trân Các – > Khu Đồng Khóa -> Tính năng hỗ trợ -> Sử dụng Vô Hạn Truyền Tống Phù đi đến phái cần nhập gặp chưởng môn để tiến hành gia nhập, vấn đề kỹ năng 110 các bạn gặp đệ tử phái ở các thôn di chuyển đến thôn bằng Vô Hạn Truyền Tống Phù và mở Tab bản đồ lên tìm NPC Phái của mình tiền hành nhận nhiệm vụ và làm theo nhiệm vụ yêu cầu (Người giao nhiễm vụ kêu tìm thành phẩm Tiêu Dao Cốc thì các bạn chỉ cần bỏ lần 1 800 Ngũ Hồn Thạch, lần 2 1600 Ngũ Hồn Thạch là hoàn thành nhiệm vụ.

Cách sở hữu trang bị và kỹ năng

 • Dưới đây là hướng dẫn các bạn sở hữu các trang bị của KIẾM THẾ HỎA PHỤNG.
Trang Bị Cách thức sở hữu
Thiệu Thánh
Thương Ưng
Lôi Hổ
Hỏa Phụng
Thiên Mệnh
 • Dùng lệnh bài trang bị Thiệu Thánh và trao đổi trang bị tại NPC Thương Nhân Trao Đổi (Phượng Tường 221/220)
 • Các trang bị khác cũng tương tự (Thiệu Thánh, Thương Ưng, Lôi Hổ, Hỏa Phụng) nhận được khi trùng sinh, riêng lệnh bài trang bị Thiệu Thánh nạp lần đầu nhận được 6 cái và tiêu diệt boss cũng có xác xuất rơi ra.
 • Riêng trang bị Thiên Mệnh các bạn phải đạt 450 lần Chuyển Sinh và tiến hành Chuyển Thế mới có thể sở hữu.
Ngoại Trang
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
 • Ngoại Trang Áo cấp 1 Trùng Sinh 20 lần nhận được
 • Ngoại Trang Áo cấp 2 Trùng Sinh 150 lần nhận được
 • Ngoại Trang Nón cấp 2 Trùng Sinh 200 lần nhận được
 • Ngoại Trang Áo cấp 3 đua top Trùng Sinh 300 nhận được nếu bạn không nằm trong TOP 3 Trùng Sinh 300 thì bạn phải Chuyển Thế mới nhận được ngoại trang cấp 3
 • NPC nhận thưởng : Sứ Giả Sự Kiện (Phượng Tường 220/221)
Bí Tịch
Già Lam Kinh
 • Khi đạt Trùng Sinh 30 lần bạn sẽ sở hữu được Bí Tịch Già Lam Kinh
 • NPC nhận thưởng : Sứ Giả Sự Kiện (Phượng Tường 220/221)
Mặt Nạ
 • Khi đạt Trùng Sinh 50 lần bạn sẽ sở hữu được Mặt Nạ Hàn Long
 • Để được Mặt Nạ Quân Lâm Miện bạn phải tiến hành nâng cấp tự Mặt Nạ Hàn Long lên
 • NPC nhận thưởng : Sứ Giả Sự Kiện (Phượng Tường 220/221)
Thú Cưỡi Thần Thú
 • Khi đạt Trùng Sinh 10 lần bạn sẽ sở hữu được Trứng Ngựa
 • Dùng trứng ngựa đến gặp NPC Tây Môn Phi Tuyết (Phượng Tường 221/220) và nhấp Nâng cấp ngựa bỏ trứng ngựa vào nhấp đồng ý và chọn thần thú mình yêu thích
 • NPC nhận thưởng : Sứ Giả Sự Kiện (Phượng Tường 220/221)
Vũ Khí
Hỏa Phụng
 • Nâng cấp tại NPC Tây Môn Phi Tuyết (Phượng Tường 220/220)
 • Nhận được khi quay Bách Bảo Rương
 • Nhận được khi Trùng Sinh 100,200
 • Nhận được khi Chuyển Thế
Phi Phong
 • Khi bạn đạt cấp độ Phi Phong như Đại Thánh, Siêu Thần, Lôi Hổ, Hỏa Phụng có thể mua phi phong theo cấp độ tại NPC Thương Nhân Trao Đổi (Phượng Tường 221/220). Phi Phong Đại Thánh mua tại Kì Trân Các -> Khu Tinh Phẩm -> Trang 3
 • Lưu Ý : Khi mua sẽ không được phép bán lại hay suy nghĩ kĩ trước khi mua
Trận Pháp
Pháp Bảo
 • Trận Pháp Siêu Cấp các bạn có thể mua tại NPC Thương Nhân Trao Đổi (Phượng Tường 221/220) Shop Lệnh Bài Chiến Trường để mua được Item trong shop này bạn phải qua Cửa Hàng Tiên Xu ở NPC Thương Nhân Trao Đổi mua lệnh bài chiến trường và tiến hành trao đổi Shop Lệnh Bài Chiến Trường.
 • Pháp Bảo để sở hữu các bạn phải làm từ bước khai sinh đến nâng cấp hướng dẫn ở bài Nâng Cấp Trang Bị
Kỹ năng
150
180
 • Để sỡ hữu được bí tịch 150 bạn cần phải tiêu diệt Boss hoặc sử dụng Event InGame
 • Riêng Bí Tịch 180 bạn có thể nhận được từ Boss Tứ Đại Ác Nhân và trao đổi 10 bí tịch 150 lấy 1 Bí Tịch 180 tại NPC Tây Môn Phi Tuyết -> Nhấp Nâng Cấp Skill 180 -> Trao Đổi Mật Tịch 180
 • Lưu Ý : Skill 180 Trùng sinh 40 lần mới được sử dụng, để nâng cấp skill bạn hãy xem bài hướng dẫn nâng cấp bên dưới
Quan Ấn Chiến Trường
 • Quan Ấn Chiến Trường các bạn có thể mua tại NPC Thương Nhân Trao Đổi (Phượng Tường 220/220) Shop Quan Ấn Chiến Trường sử dụng Lệnh Bài Chiến Trường để mua, Lệnh bài Chiến Trường mua tại NPC Thương Nhân Trao Đổi -> Shop Cửa Hàng Tiền Xu
Ấn Hỏa Phụng
 • Nhận được từ Hỗ Trợ Tân Thủ khi mới tham gia Game, để tiến hành nâng cấp hãy xem bài hướng dẫn nâng cấp bên dưới
Chân Vũ (Cánh)
 • Nhận được từ Hỗ Trợ Tân Thủ khi mới tham gia Game, để tiến hành nâng cấp hãy xem bài hướng dẫn nâng cấp bên dưới
Chân Nguyên
Thánh Linh
 • Chân Nguyên và Thánh Linh các bạn có thể mua tại Kì Trân Các -> Khu Tinh Phẩm -> Trang 2,3
Bạn Đồng Hành
 • Bạn Đồng Hành các bạn có thể mua tại Kì Trân Các -> Khu Tinh Phẩm -> Trang 1
Kỹ Năng
Thăng Tiên
Nhập Ma
 • Khi đạt Trùng Sinh 100 bạn gặp NPC Sứ Giả Sự Kiện (Phượng Tường 220/221) để gia nhập Thăng Tiên hoặc Nhập Ma
 • Thăng Tiên Kỹ Năng Hỗ Trợ
 • Nhập Ma Kỹ Năng Tấn Công
Kinh Mạch
 • Kỹ năng Kinh Mạch các bạn gặp NPC Tây Môn Phi Tuyết (Phượng Tường 220/220) để tiến hành khai mở Kinh Mạch
 • Lưu Ý : Khi 3 Mạch bất kì đạt 10 Cấp bạn sẽ nhận được Kỹ Năng Cửu Dương Thần Công khi nâng thêm 1 mạch 10 cấp nữa kỹ năng này sẽ tăng thêm 1 cấp
Kỹ Năng Trùng Sinh Ngựa
 • Để nhận được kỹ năng Trùng Sinh Ngựa các bạn phải tiến hành trùng sinh ngựa tại NPC Sứ Giả Sự Kiện (Phượng Tường 220/220) khi nhận thưởng các mốc Trùng Sinh Ngựa từ 25 trở lên sẽ nhận được kỹ năng Trùng Sinh Ngựa
 • NPC nhận thưởng : Sứ Giả Sự Kiện (Phượng Tường 220/221)

Hoạt Động Cày Cuốc

 • Dưới đây là các hoạt động nổi bật phong phú trong KIẾM THẾ HỎA PHỤNG.
Hoạt Động Phần Thưởng
Bạch Hổ Đường
 • 100 tỷ Kinh Nghiệm
 • 2v Đồng Thường
 • 10 Tử Tinh Thạch
 • 50v Bạc Khóa
 • 10v Đồng Khóa
 • 2 Tiền Xu
 • 50 Nguyên Liệu Sự Kiện
 • 500 Danh Vọng Bạch Hổ Đường
Tiêu Dao Cốc
 • 50 tỷ Kinh Nghiệm
 • 1v Đồng Thường
 • 3 Tử Tinh Thạch
 • 50v Bạc Khóa
 • 10v Đồng Khóa
 • 1 Tiền Xu
 • 20 Nguyên Liệu Sự Kiện
 • 500 Danh Vọng Tiêu Dao Cốc
Tống Kim
 • Top 1: 15v đồng + 1 Trùng Sinh Đơn + 50 Bát Mạch Đơn + 2 Sò Thần + 1 Bản đồ Vạn hoa cốc
 • Top 2: 10v đồng + 1 Trùng Sinh Đơn + 40 Bát Mạch Đơn + 2 Sò Thần + 1 Bản đồ Vạn hoa cốc
 • Top 3: 05v đồng + 1 Trùng Sinh Đơn + 30 Bát Mạch Đơn + 2 Sò Thần + 1 Bản đồ Vạn hoa cốc
 • Top4 -> 10 : 1v đồng + 1 Sò Thần + 1 Bản đồ Vạn hoa cốc
 • Top10 -> 50 : 5000 đồng
 • 5000 điểm tích lũy: 5v đồng thường +2 tiền xu.
 • 10000 điểm: 10v đồng thường +5 tiền xu.
 • 15000 điểm: 15v đồng thường +10 tiền xu.
Mật Thất Du Long
 • Tất cả cạc loại mảnh ghép bao gồm các vật phẩm nâng cấp
 • Kinh Nghiệm Đơn
 • QACT Nguyên Soái
 • Đồng Thường
 • Lệnh bài boss Tứ Bất Tượng
Bí Cảnh
 • 20 Kinh Nghiệm Đơn Đại
 • Các mốc ngày 7,15,30 sẽ nhận được thêm nhiều phần thưởng khác
Vạn Hoa Cốc
 • Các loại mảnh ghép
 • Thư Chúc Phúc
 • Trùng Sinh Đơn
 • Kinh Nghiệm Đơn
Thiên Quỳnh Cung
 • Các loại mảnh ghép
 • Trùng Sinh Đơn
 • Kinh Nghiệm Đơn
Train Đồng
 • 30-50Đồng/1NPC (tại MAP Khu vực luyện công 115)
 • Pháp Bảo để sở hữu các bạn phải làm từ bước khai sinh đến nâng cấp hướng dẫn ở bài Nâng Cấp Trang Bị
Truy Nã Hải Tặc
 • Các loại mảnh ghép
 • Kinh Nghiệm Đơn
 • Trang Bị PET cấp 3
 • Tinh Thạch Phượng Hoàng

Đang cập nhật thêm thông tin…….

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook