Phiên bản dành cho máy tính

Phiên Bản: Tân Kiếm
Dung lượng: 15.5 GB
Ngày cập nhật: 19/01/2023

Hỗ Trợ Cài Đặt
  • 1.FaceBook: Chat với chúng tôi Tại Đây
  • 2.Hotline: Đang cập nhật
Phần mềm hỗ trợ cài đặt
Tên Dung lượng Ngày cập nhật MD5 Máy chủ
KiemTheHoaPhung_V246 5.5 GB 2023-02-22 Không Download
KiemTheHoaPhung_V246 (Dự phòng) 5.5 GB 2023-02-22 Không Download
Phần mềm hỗ trợ cài đặt

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook