Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Tiệc mùa Đông tại Kiếm Thế Hỏa Phụng

22-12-22 04:22:16

Giáng Sinh An Lành

Hoạt động

Ghi chú

Khúc Vọng Ngày Đông

  Thời gian: Từ 12/12/2022 đến 10/01/2023

  Hướng dẫn sự kiện: Tặng Vớ cho Cô Bé Bán Diêm

  Nhận Vớ: Mỗi ngày nhận tối đa 2 lần vào khung giờ (11h-14h và 19h-22h) mỗi khung giờ nhận 1 lần

  Địa điểm nhận Vớ: Tại thành thị Lâm An, Tương Dương, Đại Lý, đến đối thoại với Ông Già Noel sẽ nhận được 1 loại Vớ (Ông Già Noel sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 3 bản đồ ghi chú)

  Tặng Vớ cho Cô Bé Bán Diêm: Tại thành thị Phượng Tường có thể thấy Cô Bé Bán Diêm (lập đội với người khác có loại Vớ cùng loại và cùng nhau tặng cho Cô Bé Bán Diêm)

  Phần thưởng:
  Tặng Vớ thành công sẽ nhận được Vớ Chứa Đầy Quà

  Cố định phần thưởng sử dụng Vớ Chứa Đầy Quà:
  222 Thiết Sa Thạch
  50 Vé Đấu Giá Hỏa Phụng
  1 Hoàng Kim Thiết
  1 Thần Thoại Thạch

Trang Trí Người Tuyết

  Thời gian: Từ 12/12/2022 đến 10/01/2023

  Hướng dẫn sự kiện: Trang Trí Người Tuyết

  Nhận Người Tuyết: Mỗi ngày có thể đến Phượng Tường thu thập 25 Đống Tuyết Ven Đường (Chuột phải để gia công thành Bông Tuyết Trắng cần Bao Tay Len cho mỗi lần gia công 1 Bông Tuyết Trắng), tiếp tục chuột phải để đổi từ Bông Tuyết Trắng sang Người Tuyết Dang Dở cần 10 Bông Tuyết Trắng để đổi

  Lưu ý khi gia công Bông Tuyết Trắng: Tham gia vượt Ải Gia Tộc cùng Gia Tộc của bạn thành công 7/7 sẽ nhận được 25 Bao Tay Len để gia công Bông Tuyết Trắng

  Trang Trí Người Tuyết: Tại Phượng Tường bạn lập đội và tiến hành sử dụng Người Tuyết Dang Dở để tiến hành Trang Trí thành Người Tuyết Giáng Sinh (Người tuyết sẽ tan mất nếu không được trang trí quá lâu)

  Nhận thưởng từ Người Tuyết Giáng Sinh: Khi trang trí tối đa số Bông Tuyết bạn có thể nhấp vào Người Tuyết Giáng Sinh để nhận phần thưởng trang trí

  Cố định phần thưởng khi trang trí thành công:
  222 Thiết Sa Thạch
  50 Vé Đấu Giá Hỏa Phụng
  1 Hoàng Kim Thiết
  2 Thần Thoại Thạch

  Ngoài ra thưởng thêm:
  10 Khối Tuyết (Có thể đóng góp vào Người Tuyết Lăn để xây dựng Thành Tuyết), khi đạt mốc xây dưng sẽ nhận được thưởng cố định toàn máy chủ

Xây Thành Tuyết

  Thời gian: Từ 12/12/2022 đến 10/01/2023

  Hướng dẫn sự kiện: Xây Thành Tuyết

  NPC Xây Thành: Có thể đến gặp Người Tuyết Lăn tại Phượng Tường và đóng góp Khối Tuyết để xây dựng Thành Tuyết

  Khối Tuyết cần thiết để xây dựng: 2222 Khối Tuyết

  Đóng góp theo thể thức: Mỗi người chơi đều có thể góp Khối Tuyết khi đạt mốc tất cả sẽ nhận được thưởng cố định toàn máy chủ

  Nguồn nhận Khối Tuyết: Khi trang trí thành công Người Tuyết Giáng Sinh nhận được 10 Khối Tuyết

  Cố định phần thưởng khi xây thành công Thành Tuyết:
  7777 Thiết Sa Thạch
  444 Vé Đấu Giá Hỏa Phụng
  2 Linh Uẩn Ngưng Tụ
  2 Chương Bảo Ngưng Tụ
  111 Thần Thoại Thạch

Giáng Sinh Ấm Áp

  Thời gian: Từ 12/12/2022 đến 10/01/2023

  Hướng dẫn sự kiện: Giáng Sinh Ấm Áp

  Vật phẩm sự kiện cố định: Chuông Giáng Sinh

  Mở sự kiện: Chuột phải vào Chuông Giáng Sinh (Có hướng dẫn toàn bộ tại giao diện trò chơi)

  Nguồn Chuông Giáng Sinh: Khi đạt 20000 Tích Lũy Tống Kim, Qua tầng Bạch Hổ Đường, Vượt thành công 10 tầng Thiên Tầng Tháp, Khám phá thành công Tàng Bảo Đồ, Đối thoại với Ông Già Noel tại Lâm An, Tương Dương, Đại Lý, Nhận Online hàng ngày Tu Luyện Châu

  Phần thưởng tăng dần khi mở các loại thưởng nhận được giá trị càng cao:
  Thiết Sa Thạch
  Vé Đấu Giá Hỏa Phụng
  Thần Thoại Thạch

Đang cập nhật thêm

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook