Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Đua Top Lãnh Thổ – Phần Thưởng (HOT)

16-07-16 01:38:32

Tham gia hoạt động Đua Top Lãnh Thổ chư vị đồng đạo Kiếm Thế Hỏa Phụng sẽ có cơ hội nhận được Trang Bị vô cùng hấp dẫn.

Thời gian diễn ra

  • Diễn ra: Từ ngày 30/07 – 20h00 ngày 30/08/2016.
  • Thời gian trao thưởng: Từ ngày 31/08 – 02/09/2016.
  • Nơi nhận thưởng: NPC Kim Quang Đỉnh tại Phượng Tường 220/220.

Phần thưởng Đua Top Lãnh Thổ

  • Bang chủ của 2 Bang hội có nhiều lãnh thổ nhất tại máy chủ (tính đến 20h00 ngày 30/08/2016) sẽ được nhận các phần thưởng bên dưới.
  • Lưu ý: Bang Hội có trên 4 lãnh thổ và có số người online thường xuyên trong Bang trên 5 mới được nhận thưởng, không tính account clone chỉ tính số đầu người trong Bang trên 1 IP. Mọi thắc mắc hãy liên hệ FaceBook để được hỗ trợ. FACEBOOK KIẾM THẾ HỎA PHỤNG
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
  •  Vũ Khí Hỏa Phụng 6OPT (Các máy chủ mới open sẽ được 5OPT)
Hạng 2
  •  Vũ Khí Hỏa Phụng 5OPT

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook