Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Bảo trì cập nhật tính năng tháng 9

16-09-16 01:55:57

Chào các bạn,
Các tính năng Update ở tháng 9 này bao gồm :
Kỹ năng thú cưỡi : CLICK
Trang bị PET cấp 6 : CLICK
Nâng cấp độ Quân Lâm Miện lên 10 : CLICK
Chỉnh sửa lại phần thưởng Bao Vạn Đồng , Bí Cảnh , Thương Hội hấp dẫn hơn : CLICK
Ra mắt tính năng loạn chiến : CLICK
Thời gian bảo trì : 13h30 – 13h35 28.9
Kính Báo !!!

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook