Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Bảng Giá Nạp Thẻ và Mốc Đổi Thưởng Nạp Thẻ

16-07-16 02:51:49

Bảng Giá Nạp Đồng và Tiền Xu

Mốc nạp Phần thưởng mốc nạp
10.000 VNĐ
 • 50v Đồng Thường
 • 20 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)
20.000 VNĐ
 • 100v Đồng Thường
 • 40 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)
30.000 VNĐ
 • 150v Đồng Thường
 • 60 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)
50.000 VNĐ
 • 250v Đồng Thường
 • 100 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)
100.000 VNĐ
 • 500v Đồng Thường
 • 200 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)
200.000 VNĐ
 • 1000v Đồng Thường
 • 400 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)
300.000 VNĐ
 • 1500v Đồng Thường
 • 600 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)
500.000 VNĐ
 • 2500v Đồng Thường
 • 1000 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)
1.000.000 VNĐ
 • 5000v Đồng Thường
 • 2000 Tiền Xu (không khóa, vĩnh viễn)

Quà Nạp Lần Đầu Trị Giá 50K HOẶC 100K

Mốc nạp Phần thưởng mốc nạp
50.000 VNĐ
 • 6 Lệnh Bài Trang Bị Thiệu Thánh (khóa, vĩnh viễn)
 • 100 Kinh Nghiệm Đơn Đại (khóa, vĩnh viễn)
 • 5000 Tử Tinh Thạch (khóa, vĩnh viễn)
 • 2500 Mảnh Ghép Ấn (khóa, vĩnh viễn)
 • 100 Tinh Thạch Thánh Hỏa (khóa, vĩnh viễn)
 • 5 Hạt Giống Cây Trồng (khóa, vĩnh viễn)
 • 5 Long Lệ (khóa, vĩnh viễn)
 • 1 Thần Thú VIP (khóa, 5 ngày)
 • 1 Danh Hiệu Đại Gia (5 ngày)
 • Được kích hoạt tính năng Văn Sức
100.000 VNĐ
 • 6 Lệnh Bài Trang Bị Thiệu Thánh (khóa, vĩnh viễn)
 • 150 Kinh Nghiệm Đơn Đại (khóa, vĩnh viễn)
 • 10000 Tử Tinh Thạch (khóa, vĩnh viễn)
 • 5000 Mảnh Ghép Ấn (khóa, vĩnh viễn)
 • 200 Tinh Thạch Thánh Hỏa (khóa, vĩnh viễn)
 • 10 Hạt Giống Cây Trồng (khóa, vĩnh viễn)
 • 10 Long Lệ (khóa, vĩnh viễn)
 • 1 Thần Thú VIP (khóa, 5 ngày)
 • 1 Danh Hiệu Đại Gia (5 ngày)
 • Được kích hoạt tính năng Văn Sức
 • Được kích hoạt tính năng Tín Vật

Lưu ý

 • Quà nạp lần đầu chỉ được nhận 1 mốc ví dụ nạp 50k sẽ nhận được mốc 50k và nạp 100k trở lên sẽ chỉ nhận được mốc 100k.
 • Đã nhận mốc 50k thì không nhận được mốc 100k và ngược lại .

Phần thưởng Đổi Mốc Nạp Thẻ

Mốc nạp Phần Thưởng Các Mốc Nạp Thẻ
200.000 VNĐ
 • 20 Trùng Sinh Đơn (không khóa, vĩnh viễn)
 • 50 Kinh Nghiệm Đơn Đại (khóa, vĩnh viễn)
500.000 VNĐ
 • 50 Trùng Sinh Đơn (không khóa, vĩnh viễn)
 • 150 Kinh Nghiệm Đơn Đại (khóa, vĩnh viễn)
 • 3 Rương Trang Bị PET 4
1.000.000 VNĐ
 • 100 Trùng Sinh Đơn (không khóa, vĩnh viễn)
 • 350 Kinh Nghiệm Đơn Đại (khóa, vĩnh viễn)
 • 1 Rương Trang Bị PET 5
1.500.000 VNĐ
 • 150 Trùng Sinh Đơn (không khóa, vĩnh viễn)
 • 550 Kinh Nghiệm Đơn Đại (khóa, vĩnh viễn)
 • 3 Rương Trang Bị PET 5
2.000.000 VNĐ
 • 200 Trùng Sinh Đơn (không khóa, vĩnh viễn)
 • 800 Kinh Nghiệm Đơn Đại (khóa, vĩnh viễn)
 • 5 Rương Trang Bị PET 5

Lưu ý

 • Phần thưởng mốc tích lũy khi bạn nạp 500k chỉ được nhận mốc 500k không được nhận 100k 200k 500k vì khi chọn 1 mốc sẽ bị trừ tương ứng số tích lũy bạn có.
 • Phần thưởng nạp thẻ lần đầu chỉ nhận đồng khi nhận ở Sứ Giả Hoạt Động trên 250v đồng dưới 250v đồng sẽ không nhận được mốc nạp lần đầu (250v đồng tương ứng vơi 50.000 VNĐ).
 • Mọi thay đổi về phần thưởng trên là do BQT, BQT là người quyết định cuối cùng.
 • Thắc mặc vui lòng liên hệ : FACEBOOK KIẾM THẾ HỎA PHỤNG

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook