Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Vấn đề hỗ trợ qua FaceBook

21-10-21 01:43:36

Hiện do sự cố chung vấn đề lỗi hệ thống toàn bộ từ FaceBook gây ra vấn đề không thể truy cập FaceBook, trong thời gian không thể truy cập nếu bạn cần hỗ trợ có thể chat qua kênh chat live tại trang chủ góc phải dưới website vui lòng điền tên nhân vật khi tham gia chat.


Lưu ý trong thời gian chúng tôi không online khi bạn nhắn tin tin nhắn sẽ được phản hồi về MAIL sau khi chúng tôi online hãy điền đúng thông tin MAIL để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook