Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Tống Kim Liên Server | 01/09/2021

21-09-21 02:11:20

Tống Kim Liên Server

Đối tượng máy chủ tham gia: Ảo Phụng, Hắc Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Thời gian báo danh: 20h20 tại NPC Báo Danh Tống Kim (Máy Chủ vào thi đấu Đấu Trường 02)

Thời gian kết thúc báo danh: 20h30

Phe Tống: Ảo Phụng, Hắc Phụng

Phe Kim: Long Phụng, Tiền Phụng

Ngày thi đấu: 01/09/2021

Hình thức thi đấu: Tống Kim Xếp Hạng

Điều kiện

Phần thưởng

Phe chiến thắng

33 Trống Cỗ Vũ

Nhân vật tham gia

11 Trống Cỗ Vũ

Giải giới hạn Vô Nguyên 03

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook