Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Tống Kim Đại Chiến | 22,23/07/2021

21-07-21 04:26:47

Tống Kim Liên Server

Đối tượng máy chủ tham gia: Ảo Phụng, Hắc Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Thời gian báo danh: 20h20 tại NPC Báo Danh Tống Kim (Máy Chủ vào thi đấu Đấu Trường 02)

Thời gian kết thúc báo danh: 20h30

Phe Tống: Ảo Phụng, Tiền Phụng

Phe Kim: Hắc Phụng, Long Phụng

Ngày thi đấu: 22,23/07/2021

Hình thức thi đấu: Tống Kim Đại Chiến

Tích lũy tính TOP: Tiêu diệt kẻ địch 1 lần là 1 điểm

Điều kiện

Phần thưởng

Nhân vật TOP 20 liên tiếp 2 lần

3333 Hải Bảo
222 Vu Linh
10 Quyền Linh
66666 Mai Khôi Tửu
66666 Nguyên Linh
888 Cơ Linh
16666 Khắc Linh
222 Thiên Hà Tụ

Nhân vật tham gia

1111 Hải Bảo
88 Vu Linh
3 Quyền Linh
22222 Mai Khôi Tửu
22222 Nguyên Linh
222 Cơ Linh
4444 Khắc Linh
99 Thiên Hà Tụ

Nhân vật phải tham gia 2 trận mới được nhận phần thưởng tham gia
Nhân vật phải trong TOP 20 liên tiếp 2 lần mới có thể nhận quà TOP 20

Giải giới hạn Vô Nguyên 03

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook