Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Tổng Kết Sự Kiện Chi Ngọc Kỳ Tài

21-09-21 12:20:50

【TOP Liên Server Chi Ngọc】

TOP và Số Chi Ngọc Máy Chủ
1 99313 Long Phụng
2 41704 Tiền Phụng
3 15696 Ảo Phụng
4 Dưới 10000 Hắc Phụng
5 Dưới 5000 Thanh Phụng

【TOP 1 Chi Ngọc Liên Server】

TOP và Số Chi Ngọc Máy Chủ Nhân Vật
1 5319 Long Phụng TriệuLong75

【TOP 10 Ảo Phụng】

【TOP 10 Long Phụng】

【TOP 10 Tiền Phụng】

Quà sẽ được phát vào lúc 23h59 10/09/2021

  <Xem Chi Tiết Quà>

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook