Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Nhiều hình thức giao tranh Liên Server 31/07/2021

21-07-21 12:49:11

Nội Dung Ngày và Giờ Thi Đấu

Hình thức thi đấu

Ngày giờ

Nội dung thi đấu

Khoáng Đạo

13h00 Bắt Đầu
14h00 Kết Thúc
31/07/2021

Báo danh với tư cách cá nhân, tổ đội hoặc Bang Hội
Báo danh theo chỉ dẫn tại Phượng Tường 220/221 gặp NPC Đôc Cô Cầu Bại di chuyển vào Ngạc Hà Thiên và tiếp đó đến Khoáng Đạo để nhặt Khoáng sau khi kết thúc là 14h00 toàn bang chuyển chiến lợi phẩm cho Bang Chủ tiếp đó Bang Chủ thay mặt thành viên nộp chiến lợi phẩm tại Sử Giả Sự Kiện Độc Cô Cầu Bại sau khi kết thúc ngày tức 23h59 sẽ tổng kết

Bạch Hổ Đường

14h30 Báo Danh
15h00 Bắt Đầu
31/07/2021

Báo danh với tư cách cá nhân, tổ đội hoặc Bang Hội
Báo danh theo chỉ dẫn (mở Vô Hạn Truyền Tống Phù đến Báo danh Bạch Hổ Đường di chuyển vào đại diện báo danh tùy chọn cổng mà bạn muốn
Cá nhân hoặc tổ đội tiêu diệt được Thủ Lĩnh Tầng 3 sẽ là người chiến thắng

Loạn Phái

19h30 Báo Danh
19h45 Bắt Đầu
24/07/2021

Báo danh với tư cách cá nhân tại Chưởng Môn Phái
Trong quá trình tham gia không thể thay đổi Môn Phái
Nhân vật chiến thắng cuối cùng sẽ là người chiến thắng
Sẽ có thêm các quà khác như quà tham gia cho toàn bộ nhân vật, quà cho 16 nhân vật vào được Vòng 16

Tống Kim

20h20 Báo Danh
20h30 Bắt Đầu
31/07/2021

Báo danh với tư cách chọn phe theo chĩ dẫn của máy chủ dưới đây
Tống: Ảo Phụng – Tiền Phụng
Kim: Hắc Phụng – Long Phụng
Dùng vô hạn truyền tống phù để đến nơi báo danh chiến trường Tống Kim

Nếu không hiểu thông tin hãy nhắn tin để được giải đáp tránh hiểu nhầm

Phần Thưởng

Điều kiện

Phần thưởng

Máy chủ đạt TOP 1 chiến lợi phẩm Khoáng Đạo


Cá nhân, tổ đội hoặc Gia Tộc – Bang Hội tiêu diệt thủ lĩnh Tầng 3


Nhân vật tham gia Loạn Phái


Nhân vật vào Vòng 16


Nhân vật tham gia Tống Kim


TOP 20 Nhân Vật tại Tống Kim


Thỏa các điều kiện trên mới có thể nhận thưởng

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook