Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Liên SV Tống Kim | Giới Hạn | 25,26,27/05/2021

21-05-21 12:07:24

Thời gian và hình thức thi đấu

 • Chú ý phe tham gia như sau:
  Trận 25/05: ẢO | THẦN | LONG | TIỀN (Tống) chiến THANH | MA | HẮC | TÂN (Kim)
  Trận 26/05: ẢO | THẦN | LONG | TIỀN (Tống) chiến THANH | MA | HẮC | TÂN (Kim)
  Trận 27/05: ẢO | THẦN | LONG | TIỀN (Tống) chiến THANH | MA | HẮC | TÂN (Kim)
 • Các mốc thời gian chính:
  12h00 tiến hành sao chép dữ liệu sang Đấu Trường 02
  18h00 mở máy chủ Đấu Trường 02
  20h20 cho phép báo danh
  20h30 bắt đầu trận
  21h30 kết thúc trận
 • Hình thức chiến đấu Điêu Tượng Tống Kim
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Tính năng bạn đồng hành sẽ không có tác dụng, hiệu ứng Ấn Tín chỉ giới hạn ở mức Thừa Tướng, nếu bạn có trên Thừa Tướng thì chỉ số chỉ bằng Thứa Tướng, Trang Bị Thú Cưỡi sẽ ở mức như các SS và SSS
 • Phần thưởng tham gia mổi trận sẽ nhận được 1 tích lũy Tống Kim
 • Phần thưởng chiến thắng nhận 111 Hải Bảo và 3 tích lũy Tống Kim + 666 Cơ Linh
 • Vào nhầm Phe mà cố tình vẫn đánh trận cấm thi đấu mãi mãi
 • Gian lận trong thi đấu cấm thi đấu mãi mãi
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Giới hạn nhân vật Vô Nguyên 00 đến 03 nếu trên 03 không thể đăng nhập
 • Giải đấu giải trí vui vẻ không phân định thắng thua tham gia hết mình sẽ có cực phẩm quà tặng, tham gia hết mình nghĩa là đánh từ đầu trận đến cuối trận không treo

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook