Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Hoạt động mỗi ngày cần làm | Cập nhật liên tục

21-07-21 03:09:21

Bảng Hoạt Động Ngày
Kiếm Thế Hỏa Phụng
Hoạt động Thời gian Địa Điểm
Bạch Hổ Đường Từ 08:30 đến 17:30 và 21:30 đến 06:30
Tham gia 3 khung giờ 9:30,15:30,21:30 có xuất hiện Bạch Hổ Âm Dương
Dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù để tham gia
Tiêu Dao Cốc Từ 08:00 đến 02:00 hôm sau Dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù để tham gia
Tàng Bảo Đồ Mở liên tục Gặp Độc Cô Cầu bại tại Phượng Tường 220/220
Thiên Tầng Tháp Mở liên tục Gặp Độc Cô Cầu bại tại Phượng Tường 220/220
Truy Nã Hải Tặc Mở liên tục Tham gia tại Bổ Đầu Hình Bộ tại các thành thị
Tống Kim Nhận Thưởng 10h50,12h50,14h50,16h50,18h50,20h50,22h50,00h50 Dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù để tham gia
Nhận thưởng hàng ngày Mở liên tục Nhận Tu Luyện Châu tại Chưởng Môn Phái chuột phải mở ra đối thoại dòng Nhận thưởng hàng ngày cứ 15 phút sẽ nhận được 1 lần mỗi ngày tối đa 6 lần
Thần Trùng Trấn Mở liên tục Báo danh theo cách sau dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù đến Khu Vực Luyện Công 75 (Mê Cung Sa Mạc) tọa độ 218/222. Lưu ý nhận thưởng hàng ngày hoàn tất mới có đạo cụ để tham gia Thần Trùng Trấn
Thời Quang Điện Mở Liên Tục Báo danh theo cách sau dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù đến Khu Vực Luyện Công 115 (Tàn Tích Cung A Phòng) tọa độ 236/236. Lưu ý nhận thưởng hàng ngày hoàn tất mới có đạo cụ để tham gia Thời Quang Điện
Tần Lăng Mở liên tục Dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù đến Khu Vực Luyện Công 115 (Tàn Tích Cung A Phòng) tọa độ 243/206 đối thoại NPC Lương Tiếu Tiếu để xuống Tần Lăng. Mỗi ngày chỉ được ở Tần Lăng tối đa 2 giờ
Lâu Lan Cổ Thành Mở liên tục Dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù đến Khu Vực Luyện Công 45 (Tây Long Hổ Huyễn Cảnh) tọa độ 184/194 đối thoại NPC Yến Tiểu Lâu để vào Lâu Lan Cổ Thành. Mỗi ngày chỉ được ở Lâu Lan Cổ Thành tối đa 2 giờ
Lâu Lan Mật Chỉ Thành Mở liên tục Dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù đến Khu Vực Luyện Công 45 (Tây Long Hổ Huyễn Cảnh) tọa độ 184/194 đối thoại NPC Yến Tiểu Lâu nhận bản đồ tham gia. Mỗi tuần chỉ nhận được 7 bản đồ/td>
Bí Cảnh Tổ Đội Mở liên tục Đến Thành Phượng Tường 224/220 gặp Quan Quân Nhu tạo tổ đội và vào Kỳ Trân Các mua Bản Đồ Bí Cảnh sau khi thực hiện đầy đủ nhấp vào để xin thám hiểm Bí Cảnh tại Bí Cảnh khi đạt tiêu diệt 200 Nấm có thể ra ngoài để nhận thưởng
Vận Tiêu Mở liên tục Khi tham gia các hoạt động như Tàng Bảo Đồ, Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc,…. sẽ nhận được Phụng Quyển từ đây bạn có thể nhấp vào nút Kho Báu ngay bản đồ mini map vào Phụng Bảo Quyển đổi lấy lệnh bài Tiêu Hoán Lệnh. Sau khi đổi được lệnh bài vận tiêu đến Phượng Tường 221/221 đối thoại NPC Long Môn Tiêu Cục để tiến hành di chuyển đến nơi Vận Tiêu. Lưu ý khi nhận Tiêu nhấn Tab để xem điểm trả Tiêu

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook