Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Cài Đặt Tải Game | Kiếm Thế Hỏa Phụng | Cập Nhật Liên Tục

20-04-20 12:02:59

Kiếm Thế Hỏa Phụng – hứa hẹn đem đến cho bạn một sân chơi chuẩn cày cuốc miễn phí và những Bản Cập Nhật, Big Update cực HOT mỗi Tuần, mỗi Tháng.

Client Full Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiểu File Cài đặt
KiemTheHoaPhung_VN06_FULL

 • Giải nén và mở GAME bằng chữ GAME.
 • Lưu ý: Tắt phần mềm diệt virus khi giải nén cài đặt.
 • Nếu trong quá trình giải nén gặp lỗi vui lòng liên hệ FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng.

Patch Full Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiểu File Cài đặt
KiemTheHoaPhung_V228
 • Patch Full chỉ DownLoad khi đã có Kiếm Thế VNG Full.
 • Giải nén đè lên Kiếm Thế VNG Full và mở GAME bằng chữ GAME.
 • Lưu ý: Tắt phần mềm diệt virus khi giải nén cài đặt.
 • Nếu trong quá trình giải nén gặp lỗi vui lòng liên hệ FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng.

Patch Full Kiếm Thế Hỏa Phụng (Dự Phòng)

Kiểu File Cài đặt
KiemTheHoaPhung_V228 (Dự Phòng)
 • Patch Full chỉ DownLoad khi đã có Kiếm Thế VNG Full.
 • Giải nén đè lên Kiếm Thế VNG Full và mở GAME bằng chữ GAME.
 • Lưu ý: Tắt phần mềm diệt virus khi giải nén cài đặt.
 • Nếu trong quá trình giải nén gặp lỗi vui lòng liên hệ FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng.

Update Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiểu File Cài đặt
UP-0306-KB
 • Giải nén đè lên Kiếm Thế Hỏa Phụng đang chơi và mở GAME bằng chữ GAME.
 • Lưu ý: Tắt phần mềm diệt virus khi giải nén cài đặt.
 • Nếu trong quá trình giải nén gặp lỗi vui lòng liên hệ FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng.

Update Hình Ảnh (NEW)

Kiểu File Cài đặt
Update[HinhAnhJXSJ]
 • Kiểu File Hình Ảnh giải nén chép đè lên Kiếm Thế Hỏa Phụng đang chơi.
 • Lưu ý: Tắt phần mềm diệt virus khi giải nén cài đặt.
 • Nếu trong quá trình giải nén gặp lỗi vui lòng liên hệ FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng.

Phần Mềm Hỗ Trợ

Kiểu File Cài đặt

Ultra Viewer

 • Ultra Viewer phần mềm hỗ trợ cài đặt điều khiển từ xa.

AutoUpdate Kiếm Thế VNG

 • Autoupdate Kiếm Thế VNG dùng để cập nhật Full Kiếm Thế VNG.

Yahoo

 • Cài đặt Yahoo nếu vào trờ chơi báo lỗi Engine.dll.

Auto PK

 • Auto PK hỗ trợ luyện công và chiến đấu.

Chú Ý Quan Trọng

 • Client Full Kiếm Thế Hỏa Phụng chỉ cần tải giải nén và vào GAME.
 • Nếu đã có Kiếm Thế VNG Full chỉ cần tải Pach Full và Update sau đó giải nén chép đè lên Kiếm Thế VNG Full lần lượt giải nén Patch Full rồi tới Update.
 • Đối với Update Ngoại Trang – Thú Cưỡi (NEW) không cần thiết cập nhật. Bản cập nhật này chỉ dành cho nhân sĩ khi tham gia GAME không thấy Nhân Vật, Thú Cưới và Trang Bị.
 • Nếu cài đặt không thành công hoặc xảy ra lỗi vui lòng tải Ultra Viewer bên trên và PM cho FanPage Kiếm Thế Hỏa Phụng để được hỗ trợ..

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook