Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Phó Bản Gia Tộc | Thư Viên Thạch Cổ

21-09-21 06:12:46

Thư viện Thạch Cổ – Mật thất tọa lạc nơi Trường Ca Môn, nơi học phủ ngàn năm lịch sử, cất giữ biết bao bí mật kinh thiên mà người đời luôn khao khát tìm đến. Do không tâm phục trước triều đình, lại bị nội gián Kim quốc kích động, một nhóm đệ tử ưu tú Trường Ca Môn đã chiếm giữ nơi đây, chờ ngày lật đổ Đại Tống, xây dựng một xã hội lý tưởng.

Tham gia phó bản, nhân sĩ sẽ có dịp diện kiến những bậc cao thủ danh tiếng Trường Ca Môn như Tiêu Dao Thư Sinh, đôi phu thê Đông Quách Dật Trần và Độc Cô Nhược Lan, Bạch Mã Ý, Bạch Mã Tuấn Kiệt, Tư Mã Nhạn Lam, Tây Môn Phi Tuyết… cùng cơ hội nhận được những tặng phẩm hữu ích cho đường bôn tẩu như Huyền Tinh cao cấp, danh vọng Gia Tộc, Uy Danh Giang Hồ cùng lượng lớn điểm kinh nghiệm.

[Giới thiệu]

  1、Điều kiện tham gia

  Trong người Bang Chủ/Phó Bang phải có Gia Tộc Hùng Lệnh.

  Thành viên chính thức của Gia Tộc có đẳng cấp từ 80 trở lên.

2、Mở phó bản

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Vị trí: Mã Xuyên Sơn tại các thành thị.
 • Chức năng:
  • Mở phó bản Thư Viện Thạch Cổ.
  • Sử dụng Tiền Đồng Cổ để mua Mảnh Thạch Cổ.
 • Lưu ý:
  • Mở phó bản 7 lần/tuần (mỗi ngày 1 lần).
  • Mỗi lần mở có thể chọn mở ải cấp thấp hay ải cấp cao (chỉ được chọn 1 trong 2 loại).
Kiếm Thế

Tộc Trưởng/Tộc Phó đến đối thoại với NPC Mã Xuyên Sơn chọn dòng “Được! Đưa người của ta qua đi!” để mở phó bản Thư Viện Thạch Cổ.

Kiếm Thế

Chọn tiếp dòng “Thư Viện Thạch Cổ” Tộc Trưởng/Tộc Phó sẽ nhận được “Chìa Khóa Cửa Thần Bí” (dùng để mở phó bản).

Kiếm Thế
Kiếm Thế

Thông báo của hệ thống khi mở ải thành công.

Kiếm Thế

Sau khi nhận được Chìa Khóa Cửa Thần Bí, Tộc Trưởng, Tộc Phó cùng các thành viên chính thức trong Gia Tộc đối thoại với NPC Mã Xuyên Sơn chọn tiếp dòng “Hãy đưa ta đến Thư Viện Thạch Cổ” để truyền tống vào bản đồ tham gia phó bản.

Kiếm Thế

Trước khi vào phó bản, NPC Mã Xuyên Sơn sẽ phát cho mỗi thành viên tham gia phó bản 01 Túi Tiền Đồng Cổ Gia Tộc.

3、Lưu ý

  Sau khi mở ải, thành viên chính thức của Gia Tộc có thể truyền tống vào bản đồ phó bản, lúc này vẫn chưa chính thức khai chiến.

  Có 10 phút để các thành viên chính thức Gia Tộc vào bản đồ phó bản. Sau khi các thành viên chính thức đã vào phó bản thì Tộc Trưởng sẽ đối thoại với NPC Nhật Quang Tinh Hoa – Long Trụ Bảo Vệ để khiêu chiến phó bản. Sau khi khiêu chiến phó bản, thì thành viên khác không thể vào phó bản, thành viên đã ở bên trong phó bản có thể ra ngoài (sau khi ra ngoài vẫn có thể vào lại phó bản).

  Nếu số nhân vật tham gia phó bản từ 08 trở lên thì sau 10 phút (kể từ khi Tộc Trưởng/Tộc Phó mở phó bản) thì hệ thống sẽ tự động khiêu chiến phó bản. Nếu không đủ 08 nhân vật tham gia thì hệ thống sẽ tự động kết thúc phó bản.

4、Chọn độ khó phó bản

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Sau khi đã truyền tống vào Phó Bản, Tộc Trưởng/Tộc Phó đem Chìa Khóa Cửa Thần Bí đến NPC Nhật Quang Tinh Hoa – Long Trụ Bảo Vệ để chọn độ khó của phó bản.
 • Mỗi lần tham gia khiêu chiến phó bản phải có ít nhất từ 08 nhân vật trở lên. Tối đa là 60 nhân vật tham gia phó bản.
 • Thời gian khiêu chiến phó bản là 01 tiếng 30 phút.
Kiếm Thế
 • Tổng cộng có 12 độ khó khác nhau.
 • Sau khi khiêu chiến thành công ở lần này, lần sau có thể chọn độ khó cao hơn để khiêu chiến.
 • Độ khó cơ bản là 01, 02, 03 sao. Nếu vượt qua được độ khó 03 sao thì lần tiếp theo sẽ khiêu chiến ở độ khó 04 sau, cứ tiếp tục như vậy cho đến lần sau.
 • Số Tiền Đồng Cổ nhận được cao hay thấp sẽ tùy vào độ khó của phó bản.
 • Phó bản Gia Tộc cao cấp chia làm 07 ải, vượt thành công 04 ải thì xem như đã vượt qua độ khó ở cấp sao đã chọn.

5、Cách thức tham gia phó bản Gia Tộc

Kiếm Thế

Sơ đồ phó bản Gia Tộc – Thư Viện Thạch Cổ

Ải 01 – Ủ rượu
 • Ở bốn góc của Hợp Giang Viên được đặt 04 vò rượu Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước.

Kiếm Thế

 • Nhân sĩ phải thu thập nguyên liệu để tiến hành ủ rượu: Thu thập nguyên liệu -> Đốt lửa -> Thu hoạch -> Thưởng thức rượu.
Ải 02 – Quảng trường Thạch Cổ, khiêu chiến Tiêu Dao Thư Sinh

Sau khi thưởng thức rượu thì sẽ đối đầu cùng Boss Tiêu Dao Thư Sinh.

Kiếm Thế

Ải 03 – Bảo vệ Vô Ưu Thư Sinh

Tiêu diệt xong Tiêu Dao Thư Sinh, sẽ có một NPC Vô Ưu Thư Sinh xuất hiện ở giữa bản đồ Hợp Giang Viên. Xung quang sẽ có một số mật thám mai phục gần đó, chúng sẽ tấn công Vô Ưu Thư Sinh. Nhiệm vụ của đồng đạo là phải bảo vệ NPC Vô Ưu Thư Sinh trong thời gian quy định.

Kiếm Thế

Ải 04: Đối đầu cùng Đông Quách Dật Trần, Độc Cô Nhược Lan
 • Đông Quách Dật Trần và Độc Cô Nhược Lan lần lượt ở Hạo Nguyệt Đảo và Kiêu Dương Đảo, đồng đạo hãy phân chia, sắp xếp binh lực ở hai bên, đánh bại Thủ Hộ Sứ ở hai đảo, mở cơ quan rồi tiếp tục đánh bại Đônh Quách Dật Trần và Độc Cô Nhược Lan.
 • Đồng đạo phải cùng lúc đánh bại chúng trong vòng 20 giây mới có thể vượt ải thuận lợi.

Kiếm Thế

Boss Đông Quách Dật Trần

Kiếm Thế

Boss Độc Cô Nhược Lan

Ải 05 – Thử tài cao thấp cùng Bạch Mã Ý và Bạch Mã Tuấn Kiệt

Đồng đạo phải đánh bại Bạch Mã Ý và Bạch Mã Tuấn Kiệt.

Kiếm Thế

Boss Bạch Mã Tuấn Kiệt

Kiếm Thế

Boss Bạch Mã Ý

Ải 06 – Đả bại Tư Mã Nhạn Nam

Sau khi vào Ngu Viên, đồng đập sẽ nhìn thấy Thư Quyển xuất hiện trên mặt đất, nhấp chuột vào Thư Quyển sẽ được tăng thêm 01 trạng thái có lợi, tăng sức tấn công, giúp đánh bại Tư Mã Nhạn Lam.

Kiếm Thế

Ải 07 – Tiêu diệt Tây Môn Phi Tuyết

Tiến vào Vũ Hầu Từ tiêu diệt Tây Môn Phi Tuyết để kết thúc phó bản.

Kiếm Thế

[Phần thưởng]

 • Sau mỗi lần vượt ải thành công sẽ nhận được Tiền Đồng Cổ trong Túi Tiền Đồng Cổ Gia Tộc. Sử dụng Tiền Đồng Cổ để mua Mảnh Thạch Cổ ở NPC Mã Xuyên Sơn. Mở Mảnh Thạch Cổ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:
Hình ảnh Ngẫu nhiên vật phẩm Ghi chú
Kiếm Thế Bạc khóa

Tùy vật phẩm sẽ có tính chất khóa.

Mảnh vỡ Thiên Hà
Liệt Hỏa Diệm Ưu
Diệm Hỏa
Quyền Linh
Chương Lệnh
Linh Uẩn Lệnh
Bảo Lệnh
 • Sử dụng Huy Chương Gia Tộc sẽ tăng 100 điểm Cống Hiến cá nhân của nhân sĩ.

Kiếm Thế

 • Sau khi vượt thành công ải 01, ải 04, ải 07 thì trên bản đồ xuất hiện Du Long Chân Khí và 01 thành viên Gia Tộc sẽ được chọn ngẫu nhiên để tiến hành một lần lựa chọn may mắn. Tùy theo cấp lựa chọn mà sẽ tăng thêm số Tiền Đồng Cổ nhận được ở các ải này.


Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook