Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Loạn Phái – Tống Kim Liên Server 28/07/2021

21-07-21 05:10:50

Nội Dung Ngày và Giờ Thi Đấu

Hình thức thi đấu

Ngày giờ

Nội dung thi đấu

Loạn Phái

19h30 Báo Danh
19h45 Bắt Đầu
28/07/2021

Báo danh với tư cách cá nhân tại Chưởng Môn Phái
Trong quá trình tham gia không thể thay đổi Môn Phái
Nhân vật chiến thắng cuối cùng sẽ là người chiến thắng
Sẽ có thêm các quà khác như quà tham gia cho toàn bộ nhân vật, quà cho 16 nhân vật vào được Vòng 16

Tống Kim

20h20 Báo Danh
20h30 Bắt Đầu
28/07/2021

Báo danh với tư cách chọn phe theo chĩ dẫn của máy chủ dưới đây
Tống: Ảo Phụng – Tiền Phụng
Kim: Hắc Phụng – Long Phụng
Dùng vô hạn truyền tống phù để đến nơi báo danh chiến trường Tống Kim

Nếu không hiểu thông tin hãy nhắn tin để được giải đáp tránh hiểu nhầmPhần Thưởng

Điều kiện

Phần thưởng

Nhân vật tham gia Loạn Phái

Nhân vật vào Vòng 16

Nhân vật tham gia Tống Kim

Phe chiến thắng Tống Kim

Thỏa các điều kiện trên mới có thể nhận thưởng

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook