Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Loạn Phái – Tống Kim 18,19,20/06/2021

21-06-21 02:18:07

Giải đấu Liên Server tính điểm theo hình thức mới đánh kép Liên Server Loạn Phái và Tống Kim Đại Chiến

Loạn Phái Liên Server

Đối tượng máy chủ tham gia: Thanh Phụng, Ảo Phụng, Ma Phụng, Hắc Phụng, Thần Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Thời gian báo danh: 19h30 tại NPC Chương Môn Phái (Máy Chủ vào thi đấu Đấu Trường 02)

Thời gian kết thúc báo danh: 19h45

Ngày thi đấu: 18,19,20/06/2021

Hình thức thi đấu: Loại trực tiếp

Phần thuỏng mỗi lần quán quân: 10 Điểm Tích Lũy Liên Server + 20 Vé May Mắn + 66 Vu Linh + 1 Danh Hiệu Võ Lâm Chí Tôn (Hiệu lực 7 ngày cứ 1 lần chiến thắng sẽ + dồn lên)

Phần thuỏng tham gia đủ 3 trận: 6 Điểm Tích Lũy Liên Server + 10 Vé May Mắn + 1 Danh Hiệu Tuyệt Đỉnh Cao Thủ (Hiệu lực 3 ngày)

Tống Kim Liên Server

Đối tượng máy chủ tham gia: Thanh Phụng, Ảo Phụng, Ma Phụng, Hắc Phụng, Thần Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Thời gian báo danh: 20h20 tại NPC Báo Danh Tống Kim (Máy Chủ vào thi đấu Đấu Trường 02)

Thời gian kết thúc báo danh: 20h30

Phe Tống: Thanh Phụng, Ảo Phụng, Ma Phụng

Phe Kim: Hắc Phụng, Thần Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Ngày thi đấu: 18,19,20/06/2021

Hình thức thi đấu: Tống Kim Xếp Hạng

Nhận được điểm Tích Lũy Hạng: khi liên tiếp tiêu diệt 3 kẻ địch

Phần thuỏng TOP 20 liên tiếp 2 lần: 20 Điểm Tích Lũy Liên Server + 20 Vé May Mắn + 66 Vu Linh

Phần thuỏng tham gia đủ 3 trận: 9 Điểm Tích Lũy Liên Server + 20 Vé May Mắn + 22 Vu Linh

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook