Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Loạn Phái – Tống Kim 15,16/07/2021

21-07-21 05:24:08

Giải đấu Liên Server Ngày 15,16/07/2021

Tống Kim Liên Server

Đối tượng máy chủ tham gia: Ảo Phụng, Hắc Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Thời gian báo danh: 20h20 tại NPC Báo Danh Tống Kim (Máy Chủ vào thi đấu Đấu Trường 02)

Thời gian kết thúc báo danh: 20h30

Phe Tống: Ảo Phụng, Long Phụng

Phe Kim: Hắc Phụng, Tiền Phụng

Ngày thi đấu: 15,16/07/2021

Hình thức thi đấu: Tống Kim Đoạt Tượng

Điều kiện

Phần thưởng

Phe chiến thắng 2 lần

1111 Hải Bảo
99 Vu Linh
10 Quyền Linh
66666 Mai Khôi Tửu
66666 Nguyên Linh
666 Cơ Linh
12222 Khắc Linh
555 Thiên Hà Tụ

Nhân vật tiêu diệt 30 kẻ địch trở lên 2 lần

333 Hải Bảo
33 Vu Linh
5 Quyền Linh
11111 Mai Khôi Tửu
11111 Nguyên Linh
111 Cơ Linh
2222 Khắc Linh
111 Thiên Hà Tụ

Nhân vật tham gia 2 lần

333 Hải Bảo
33 Vu Linh
5 Quyền Linh
11111 Mai Khôi Tửu
11111 Nguyên Linh
111 Cơ Linh
2222 Khắc Linh
111 Thiên Hà Tụ

Nhân vật phải tham gia 2 trận mới được nhận phần thưởng tham gia

Giải giới hạn Vô Nguyên 03

Loạn Phái Liên Server

Đối tượng máy chủ tham gia: Ảo Phụng, Hắc Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Thời gian báo danh: 19h30 tại NPC Chương Môn Phái (Máy Chủ vào thi đấu Đấu Trường 02)

Thời gian kết thúc báo danh: cứ sau 15 phút tính từ khi cho phép báo danh sẽ kết thúc

Ngày thi đấu: 15,16/07/2021

Hình thức thi đấu: Loại trực tiếp

Điều kiện

Phần thưởng

Quán Quân

1111 Hải Bảo
99 Vu Linh
10 Quyền Linh
66666 Mai Khôi Tửu
66666 Nguyên Linh
666 Cơ Linh
12222 Khắc Linh
555 Thiên Hà Tụ

Nhân vật TOP 16 liên tiếp 2 lần

666 Hải Bảo
66 Vu Linh
5 Quyền Linh
22222 Mai Khôi Tửu
22222 Nguyên Linh
222 Cơ Linh
444 Khắc Linh
333 Thiên Hà Tụ
Được quyền tham gia Giải Tháng ngày 19/07/2021

Nhân vật tham gia

333 Hải Bảo
15 Vu Linh
3 Quyền Linh

Nhân vật phải tham gia 2 trận mới được nhận phần thưởng tham gia
Nhân vật phải liên tiếp vào Vòng 16 2 lần mới được nhận quà Vòng 16
Chỉ cần Quán Quân một lần sẽ nhận được 1 gói quà

Giải giới hạn Vô Nguyên 03

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook