Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Liên Server Đại Chiến | Ngày 05-06/06 | Hình Thức Tính Điểm

21-06-21 09:47:46

Thời gian và hình thức thi đấu

 • Chú ý phe tham gia như sau:
  Trận 05/06: ẢO | THANH | MA (Tống) chiến HẮC | THẦN | LONG | TIỀN (Kim)
  Trận 06/06: ẢO | THANH | MA (Tống) chiến HẮC | THẦN | LONG | TIỀN (Kim)
 • Các mốc thời gian chính:
  12h00 tiến hành sao chép dữ liệu sang Đấu Trường 02
  18h00 mở máy chủ Đấu Trường 02
  20h20 cho phép báo danh
  20h30 bắt đầu trận
  21h30 kết thúc trận
 • Hình thức chiến đấu tính điểm TOP 20 tích lũy tiêu diệt đối thủ
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại
 • Chỉ nhận được điểm khi liên trảm tiêu diệt 3 đối thủ và TOP 20 Tống Kim sẽ nhận được thêm phần thưởng
 • Điều kiện nhận được thưởng tham gia nhân vật phải tiêu diệt 3 người trở lên
 • Quan Ấn Lãnh Thổ và Ấn Tín có tác dụng trong đợt giao tranh này
 • Phần thưởng TOP 20 mỗi trận là 5555 Sức Kiếm, 3333 Phụng Quyển, 1 Hỏa Phụng Bí Bảo, 3 Ngũ Hành Quy Nguyên, 33 Vân Minh Thạch, 999 Thanh Khoáng, 11111 Nguyên Linh, 11111 Mai Khôi Tửu, được quyền tham gia giao tranh Loạn Chiến Quý II
 • Phần thưởng tham gia mỗi trận là 2222 Sức Kiếm, 999 Phụng Quyển, 1 Hỏa Phụng Bí Bảo, 3 Ngũ Hành Quy Nguyên, 11 Vân Minh Thạch, 333 Thanh Khoáng, 5555 Nguyên Linh, 5555 Mai Khôi Tửu
 • Vào nhầm Phe mà cố tình vẫn đánh trận cấm thi đấu mãi mãi
 • Gian lận trong thi đấu cấm thi đấu mãi mãi
 • Nhân vật treo sẽ discoonect và không thể vào lại

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook