Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Loạn Phái – Tống Kim 10/07/2021

21-07-21 04:13:04

Giải đấu Liên Server Ngày 10/07/2021

Tống Kim Liên Server

Đối tượng máy chủ tham gia: Ảo Phụng, Hắc Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Thời gian báo danh: 20h20 tại NPC Báo Danh Tống Kim (Máy Chủ vào thi đấu Đấu Trường 02)

Thời gian kết thúc báo danh: 20h30

Phe Tống: Ảo Phụng, Tiền Phụng

Phe Kim: Hắc Phụng, Long Phụng

Ngày thi đấu: 10/07/2021

Hình thức thi đấu: Tống Kim Điêu Tượng

Điều kiện

Phần thưởng

Phe chiến thắng

666 Hải Bảo
66 Vu Linh
33 Quyền Linh
22222 Mai Khôi Tửu
22222 Nguyên Linh
222 Cơ Linh
4444 Khắc Linh
155 Thiên Hà Tụ

Nhân vật tham gia

333 Hải Bảo
15 Vu Linh
11 Quyền Linh
11111 Mai Khôi Tửu
11111 Nguyên Linh
111 Cơ Linh
222 Khắc Linh
66 Thiên Hà Tụ

Nhân vật phải tham gia 2 trận mới được nhận phần thưởng tham gia

Giải giới hạn Vô Nguyên 03

Loạn Phái Liên Server

Đối tượng máy chủ tham gia: Ảo Phụng, Hắc Phụng, Long Phụng, Tiền Phụng

Thời gian báo danh: 19h30 tại NPC Chương Môn Phái (Máy Chủ vào thi đấu Đấu Trường 02)

Thời gian kết thúc báo danh: cứ sau 15 phút tính từ khi cho phép báo danh sẽ kết thúc

Ngày thi đấu: 10/07/2021

Hình thức thi đấu: Loại trực tiếp

Điều kiện

Phần thưởng

Quán Quân

666 Hải Bảo
66 Vu Linh
33 Quyền Linh
22222 Mai Khôi Tửu
22222 Nguyên Linh
222 Cơ Linh
4444 Khắc Linh
155 Thiên Hà Tụ
Danh Hiệu Võ Lâm Chí Tôn (7 ngày)

Nhân vật tham gia

333 Hải Bảo
15 Vu Linh
11 Quyền Linh

Nhân vật phải tham gia mới được nhận phần thưởng tham gia
Chỉ cần Quán Quân một lần sẽ nhận được 1 gói quà

Giải giới hạn Vô Nguyên 03

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook