Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Lịch trình Liên Server Tháng 03/2022

22-03-22 02:56:59

Lịch trình Liên Server Tháng 03/2022

Ngày

Nội Dung02/03
19:30 – Vòng Loại 1 Liên Đấu Tam Đấu: chi tiết
20:20 – Tống Kim Đại Chiến:
Thanh Ma Phụng – Ảo Phụng: Phe Tống
Mai Anh Phụng – Thanh Long: Phe Kim
Long Phụng: tự do 2 phe


03/03
19:30 – Vòng Loại 2 Liên Đấu Tam Đấu: chi tiết
20:20 – Tống Kim Đại Chiến:
Thanh Ma Phụng – Ảo Phụng: Phe Tống
Mai Anh Phụng – Thanh Long: Phe Kim
Long Phụng: tự do 2 phe


04/03
19:30 – Chung Kết TOP 8 Liên Đấu Tam Đấu: chi tiết
20:20 – Tống Kim Đại Chiến:
Thanh Ma Phụng – Ảo Phụng: Phe Tống
Mai Anh Phụng – Thanh Long: Phe Kim
Long Phụng: tự do 2 phe
09/03
19:00 – Bao danh Loạn Phái:
Báo danh tại Chưởng Môn có 15 phút báo danh
20:20 – Tống Kim Đại Chiến:
Thanh Ma Phụng – Ảo Phụng: Phe Tống
Mai Anh Phụng – Thanh Long: Phe Kim
Long Phụng: tự do 2 phe
10/03
19:00 – Bao danh Loạn Phái:
Báo danh tại Chưởng Môn có 15 phút báo danh
20:20 – Tống Kim Đại Chiến:
Thanh Ma Phụng – Ảo Phụng: Phe Tống
Mai Anh Phụng – Thanh Long: Phe Kim
Long Phụng: tự do 2 phe
11/03
19:00 – Bao danh Loạn Phái:
Báo danh tại Chưởng Môn có 15 phút báo danh
20:20 – Tống Kim Đại Chiến:
Thanh Ma Phụng – Ảo Phụng: Phe Tống
Mai Anh Phụng – Thanh Long: Phe Kim
Long Phụng: tự do 2 phe
12/03
19:00 – Bao danh Loạn Phái:
Báo danh tại Chưởng Môn có 15 phút báo danh
20:20 – Tống Kim Đại Chiến:
Thanh Ma Phụng – Ảo Phụng: Phe Tống
Mai Anh Phụng – Thanh Long: Phe Kim
Long Phụng: tự do 2 phe
14/03
19:00 – 19:30 – 20:00 Báo danh Loạn Phái
Báo danh tại Chưởng Môn có 5 phút báo danh tính từ thời gian cho phép báo danh
Nhân vật vào TOP 8 được quyền tham gia Loạn Phái (Tháng) diễn ra vào ngày 17/03
Nhân vật tham gia đủ 3 trận nhận thêm 1 Vũ Thần Lệnh
Có 3 lượt trận mở báo danh lúc 19h00,19h30 và 20h00 mỗi trận diễn ra 25 phút
2 lượt Vòng Loại mỗi vòng 5 phút chọn ra TOP 16 và sau đó là Cường 16
15/03
19:00 – 19:30 – 20:00 Báo danh Loạn Phái
Báo danh tại Chưởng Môn có 5 phút báo danh tính từ thời gian cho phép báo danh
Nhân vật vào TOP 8 được quyền tham gia Loạn Phái (Tháng) diễn ra vào ngày 17/03
Nhân vật tham gia đủ 3 trận nhận thêm 1 Vũ Thần Lệnh
Có 3 lượt trận mở báo danh lúc 19h00,19h30 và 20h00 mỗi trận diễn ra 25 phút
2 lượt Vòng Loại mỗi vòng 5 phút chọn ra TOP 16 và sau đó là Cường 16
16/03
19:00 – Bao danh Loạn Phái:
Báo danh tại Chưởng Môn có 15 phút báo danh
20:20 – Tống Kim Đại Chiến:
Thanh Ma Phụng – Ảo Phụng: Phe Tống
Mai Anh Phụng – Thanh Long: Phe Kim
Long Phụng: tự do 2 phe
17/03
19:45 – Báo danh Loạn Phái
Báo danh tại Chưởng Môn có 15 phút báo danh tính từ thời gian cho phép báo danh
Nhân vật vào sau đây được phép tham gia giải đấu Chung Kết hôm nay
Trận đầu diễn ra duy nhất 1 trận

 

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook