Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Lịch trình Liên Server các Tháng cuối của năm 2021

21-09-21 01:23:28

Lịch trình Liên Server các Tháng cuối của năm 2021

Ngày diễn ra

Hình thức và giới hạn tham gia

01/10 – 10/10 Hình thức mới Hàm Quan Chiến
Hướng dẫn chiến đấu (Đang cập nhật)
Nhân vật tham gia giới hạn Vô Nguyên 04 trở xuống
Thi đấu theo máy chủ
15/10 – 30/10 Hình thức mới Loạn Cốc
Hướng dẫn chiến đấu (Đang cập nhật)
Nhân vật tham gia giới hạn Vô Nguyên 04 trở xuống
Thi đấu theo máy chủ
05/11 – 15/11 Hình thức mới Ngạc Hải Tâm Tối
Hướng dẫn chiến đấu (Đang cập nhật)
Nhân vật tham gia giới hạn Vô Nguyên 04 trở xuống
Thi đấu theo máy chủ
18/11 – 22/11 Hình thức mới Độc Cô Đỉnh
Hướng dẫn chiến đấu (Đang cập nhật)
Nhân vật tham gia giới hạn Vô Nguyên 04 trở xuống
Thi đấu theo cá nhân
25/11 – 02/12 Đang cập nhật
08/12 – 19/12 Đang cập nhật
24/12 – 31/12 Đang cập nhật

 

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook