Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

Đăng ký các giải đấu Tuyệt Đỉnh Tháng 10/2021

21-09-21 01:04:22

Đăng ký các giải đấu Tuyệt Đỉnh Tháng 10/2021

Thời gian và đắng ký

Nội dung phân khúc giới hạn

04-05/10/2021
Phân khúc giới hạn 2
Độc Cô Tuyệt Đỉnh
Tham gia 1 người
Đăng ký

Giới hân nhân vật Vô Nguyên 04
Nhân vật mang ấn tín Thừa Tường và Hoàng Đế

06-07/10/2021
Phân khúc giới hạn 1
Độc Cô Tuyệt Đỉnh
Tham gia 1 người
Đăng ký

Giới hân nhân vật Vô Nguyên 04
Nhân vật mang ấn tín Quốc Công và Hoàng Đế Lãnh Thổ

08-09/10/2021
Phân khúc giới hạn 3
Độc Cô Tuyệt Đỉnh
Tham gia 1 người
Đăng ký

Không giới hạn bất cứ yêu cầu nào

11-13/10/2021
Phân khúc Đột Phá
Thiên Hạ Ngũ Tuyệt
Tham gia 5 người
Đăng ký

Giới hân nhân vật Vô Nguyên 04
Nhân vật mang ấn tín Thừa Tường và Hoàng Đế

14-16/10/2021
Phân khúc Xuất Thế
Thiên Hạ Ngũ Tuyệt
Tham gia 5 người
Đăng ký

Giới hân nhân vật Vô Nguyên 04
Nhân vật mang ấn tín Quốc Công và Hoàng Đế Lãnh Thổ

Nội dung toàn bộ các lịch trình phần thưởng sẽ được cập nhật sớm nhất vào ngày 01/10/2021

Hỗ Trợ
Người Chơi

Hành Trình
FaceBook